کی پد سیلیکونی

مقایسه ویژگیهای صفحه کلیدهای سیلیکونی – بخش اول

در صفحه کلیدهای سیلیکونی نارسانا، پرش سویچ با طراحی سویچ گنبدی فلزی با عملکرد سریع و سطوح تماس سویچ گنبدی با برد مدار چاپی کنترل می...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی قالبگیری شده

ویژگیهای متداول صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی قالبگیری شده صفحه کلیدهای لاستیکی یک بخش از لاستیک سیلیکونی قالبگیری شده با کیفیت عالی هست...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

بررسی صفحه کلید لاستیکی سیلیکونی

بیش از سی سال است که بررسی صفحه کلید لاستیکی سیلیکونی در صنایع الکترونیکی استفاده میشوند. صفحه کلید لاستیکی، سطح کاربردی سه بعدی دارند ...

ادامه مطلب