طراحی الکترود مدار

ادامه ویژگی های مدار چاپی صفحه کلید

در مقاله قبلی به بررسی بخش مربوط به طراحی صفحه مدار چاپی صفحه کلید سیلیکونی پرداختیم . شما میتوانید قسمت قبلی این مقاله را از اینجا مطا...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی تمکو

طراحی عملکرد بهینه صفحه کلید لاستیک سیلیکونی

طراحی عملکرد بهینه صفحه کلید سیلیکونی در مقاله قبل بررسی کردیم که چطور یک صفحه کلید لاستیک سیلیکونی را قالب گیری کرده ، با فشار و دمای ...

ادامه مطلب