کی پد سیلیکونی تمکورابر

تحلیل و بررسی سری Backlight صفحه کلیدهای سیلیکونی

ما در مقاله قبل به بررسی طراحی و و جزئیات مدار صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی پرداختیم. میتوانید برای مطالعه بخش قبلی این مقاله اینجا کلی...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی تمکو

مشخصات صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی

در مقاله قبلی به بررسی صفحه کلیدهای سیلیکونی پرداختیم . گفتیم که صفحه کلیدهای سیلیکونی از نظر اقتصادی بسیار صرفه میباشند. به صرفه بودن ...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

ساخت صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی

در ادامه مقاله قبل که به ویژگی های مختلف صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی پرداختیم ; (میتوانید از اینجا مقاله قبل را مطالعه نمایید) ; در ای...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

قالبگیری فشاری سیلیکون برای صفحه کلیدهای لاستیکی

درون قالب صفحه کلیدهای لاستیکی ، با گذشت زمان و حرارت دادن، مخلوط سیلیکونی تغییر شکل مییابد. ابتدا سیلیکون خام به حالت مایع در میآید ...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

مقایسه ویژگیهای صفحه کلیدهای سیلیکونی – بخش دوم

اگر طراحی مجموعه‌ی لایه‌ی رویی صفحه کلیدهای سیلیکونی نارسانا با سویچ‌های گنبدی فلزی خوب انجام شده باشد، عملاً غیر ممکن است که بدون ...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

مقایسه ویژگیهای صفحه کلیدهای سیلیکونی – بخش اول

در صفحه کلیدهای سیلیکونی نارسانا، پرش سویچ با طراحی سویچ گنبدی فلزی با عملکرد سریع و سطوح تماس سویچ گنبدی با برد مدار چاپی کنترل می...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی قالبگیری شده

ویژگیهای متداول صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی قالبگیری شده صفحه کلیدهای لاستیکی یک بخش از لاستیک سیلیکونی قالبگیری شده با کیفیت عالی هست...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

بررسی صفحه کلید لاستیکی سیلیکونی

بیش از سی سال است که بررسی صفحه کلید لاستیکی سیلیکونی در صنایع الکترونیکی استفاده میشوند. صفحه کلید لاستیکی، سطح کاربردی سه بعدی دارند ...

ادامه مطلب