دو مرحله ی قالب گیری بادی کششی

در قسمت قبلی این مقاله به تحلیل وبررسی فرآیند قالب گیری بادی کششی پرداختیم. گفتیم قالب گیری بادی کششی از منظر نحوه و روش تزریق ، طی یک ...

ادامه مطلب

قالب بادی

قوانین قالب گیری تزریقی-قسمت دوم

ادامه قوانین قالب گیری تزریقی در قسمت قبلی این مقاله به بررسی فرآیند قالب گیری بادی تزریقی پرداختیم. گفتیم که برای طراحی حفره پریفرم چ...

ادامه مطلب

قالب بادی

قالب تزریقی در مقابل قالب بادی

قالب تزریق پلاستیک در مقابل قالب بادی قالب تزریق پلاستیک بیش از یک قرن است که شناخته شده و از آن در صنعت های مختلفی استفاده میشود. از ...

ادامه مطلب