دو مرحله ی قالب گیری بادی کششی

در قسمت قبلی این مقاله به تحلیل وبررسی فرآیند قالب گیری بادی کششی پرداختیم. گفتیم قالب گیری بادی کششی از منظر نحوه و روش تزریق ، طی یک ...

ادامه مطلب

قالب بادی

قوانین قالب گیری تزریقی-قسمت دوم

ادامه قوانین قالب گیری تزریقی در قسمت قبلی این مقاله به بررسی فرآیند قالب گیری بادی تزریقی پرداختیم. گفتیم که برای طراحی حفره پریفرم چ...

ادامه مطلب

قالب بادی پت تمکو

قالب های بادی پت – فناوری و لایه ها

فناوری های قالب سازی بادی PET فناوری هایی مانند فشرده سازی و تزریق همزمان که برای قالب های بادی پت و سایر پلاستیک ها انجام میشود ، امک...

ادامه مطلب

قالب گیری فشاری لاستیک

قالب‌گیری فشاری لاستیک-آشنایی با فرایند آن

قالب­‌گیری فشاری لاستیک قالب‌گیری فشاری لاستیک یکی از روش های ساخت قطعه‌های لاستیکی است. تمکو از فرآیند قالب­‌گیری فشاری لاستیک برای...

ادامه مطلب