قالب بادی

قالب بادی اکستروژن در مقابل قالب بادی تزریقی

اکستروژن در مقابل تزریقی قالب گیری بادی اکستروژن (EBM) در مقایسه با قالب گیری بادی تزریقی (IBM) ، از مزایای بیشتری برخورداد میباشد. از...

ادامه مطلب