قالب بادی پریفرم

قالبگیری بادی : مواد تشکیل دهنده پریفرم

مواد تشکیل دهنده پریفرم برای قالبگیری بادی پریفرم با استفاده از هر دو روش ذوب رزین و اکستروژن یا قالب گیری تزریقی شکل می گیرد. نمودار...

ادامه مطلب