سیلیکون

سه راز برای استفاده از سیلیکون در الکترونیک

سیلیکون در الکترونیک با محبوبیت روزافزون کاورهای الکترونیکی و پیشرفت تجهیزات تشخیصی پزشکی ، سازندگان سیلیکون شاهد افزایش تقاضا برای قا...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

ادامه واژه شناسی صفحه کلیدهای سیلیکونی

در بخش قبلی این مقاله به معرفی و توضیح برخی واژگان پرکاربرد در طراحی و ساخت صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی پرداختیم . میتوانید برای مطالع...

ادامه مطلب

کی پد سیلیکونی

ساخت صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی

در ادامه مقاله قبل که به ویژگی های مختلف صفحه کلیدهای لاستیک سیلیکونی پرداختیم ; (میتوانید از اینجا مقاله قبل را مطالعه نمایید) ; در ای...

ادامه مطلب