قالب بادی پلی اتیلن

بطری 150cc دهانه 38 سس

قالب بادی پلی اتیلن

بطری 10cc تا 30cc

قالب بادی پلی اتیلن

بطری 400cc مکمل دهانه جار 70

قالب بادی پلی اتیلن

بطری 300cc مکعبی دهانه 30

قالب بادی پلی اتیلن

بطری 900cc مایع ظرفشویی

قالب بادی پلی اتیلن

بطری 500CC وایتکس دهانه 30

قالب بادی پلی اتیلن

بطری 1000cc جوهرنمک

قالب بادی پلی اتیلن

گالن روغن 4 لیتری

قالب بادی پلی اتیلن

بطری 350CC جای چسب

قالب بادی پلی اتیلن

گالن 3200CC دسته دار مایع دست

قالب بادی پلی اتیلن

گالن 4000CC دسته دار

قالب بادی پلی اتیلن

بطری 1 و 4 لیتری LDPE

قالب پلی اتیلن

بطری 500 گرمی غذایی

قالب پلی اتیلن

ظرف 10 سی سی قطره استریل

قالب پلی اتیلن

گالن 4 لیتری دسته دار شوینده

قالب پلی اتیلن

بطری 70 سی سی قرص

قالب پلی اتیلن

بطری 50 سی سی دارویی