برای مشاهده پروژه های انجام شده قالب لاستیک لطفا اینجا کلیک نمایید.

طراحی و ساخت انواع قالب لاستیک (Nbr ، Sbr ، Silicon و … )

تولید انواع قطعات لاستیکی

در طراحی قالب های لاستیک سه تکه شرین کیج بسیار حائز اهمیت است که قالبا با شرینکیج پلاستیک اشتباه میگیرند.

تزریق انواع لاستیک ها بین و یا دور قطعات آهنی و … جهت استفاده در صنایع مختلف