قالب ها به این دلیل که همگی سفارشی ساخته میشوند به هیچ عنوان پس گرفته نمیشود. مگر با در نظر گرفتن شرایطی خاص و متقبل شدن هزینه های مازاد توسط مشتری که میتوانیم بعنوان نماینده ایشان قالبشان را بعنوان قالب دست دوم بفروش رسانده و مبلغ حاصله را به ایشان تقدیم نماییم.

با توجه به انجام پروسه خودکار سفارش گیری سایت www.cheche.ir حتما میبایست قبل از پرداخت نهایی برای اطمینان از مبلغ محاسبه شده با مجموعه هماهنگی های لازم را انجام دهید. در غیر اینصورت تعهدی بر انجام کار با هزینه پرداختی وجود ندارد و مبلغ بصورت کامل عودت داده میشود. همچنین لازم است پس از پرداخت از طریق درگاه اینترنتی تصویر کارت ملی و کارت بانکی شخص خریدار موقع تحویل کالا به رویت فروشنده رسیده شود.