دو مرحله ی قالب گیری بادی کششی

در قسمت قبلی این مقاله به تحلیل وبررسی فرآیند قالب گیری بادی کششی پرداختیم. گفتیم قالب گیری بادی کششی از منظر نحوه و روش تزریق ، طی یک ...

ادامه مطلب

قالب بادی

قوانین قالب گیری تزریقی-قسمت دوم

ادامه قوانین قالب گیری تزریقی در قسمت قبلی این مقاله به بررسی فرآیند قالب گیری بادی تزریقی پرداختیم. گفتیم که برای طراحی حفره پریفرم چ...

ادامه مطلب